tisdag 27 april 2021

Just nu hatar jag försäkringskassan

Just nu är jag inte så förtjust i Försäkringskassan.
Stackars Emilia åkte på Diabetes Typ 1 vilket klassas som en allvarlig sjukdom då den är kronisk och kan få dödlig utgång vid fel behandling.

På sjukhuset fick vi information på hur allt skulle gå till och både jag och Eva fick läkarintyg på att vi måste vara hemma ifrån jobbet för att ta hand om Emilia den första tiden och även hjälpa till på förskolan den första tiden för att få pedagogerna på banan om hur det är att medicinera och ta hand om Emilia.

Jag tar såklart ledigt ifrån jobbet och gör en anmälan på Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning och skickar in läkarintyg precis som vi har blivit tillsagda att göra.Nu får jag tillbaka svar ifrån Försäkringskassan av Anna Södling att jag inte kommer få några pengar med motiveringen.

”För att det ska finnas en rätt till tillfällig föräldrapenning krävs även att det är barnets sjukdom som är det direkta skälet till att föräldern behöver avstå från förvärvsarbete.”

Sen hänvisas det till 
”Bestämmelser som beslutet grundas på
Det här beslutet är grundat på 13 kap. 16 § socialförsäkringsbalken”

Där det står på Riksdagens hemsida

”Vård av barn som inte har fyllt 12 år

Vid smitta, sjukdom eller annat vårdbehov

16 §   En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med
   1. sjukdom eller smitta hos barnet i annat fall än som avses i 30 §,
   2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
   3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, eller
   4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.”

Ja det är ju precis det där jag har fått läkarintyget för.

Vafan ska det vara så svårt att läsa. 

”det är barnets sjukdom som är det direkta skälet till att föräldern behöver avstå från förvärvsarbete”

Ja det är Emilias diabetes som gör att jag måste vara hemma ifrån jobbet då jag inte vill att hon ska dö.

Och sen att hänvisa till ”13 kap. 16 § socialförsäkringsbalken”

Där det också står ”3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,”

Vafan ska det vara så djävla svårt.

Jag har så klart överklagat men Försäkringskassan lever fortfarande på stenåldern så jag måste såklart skicka överklagandet på snigelposten så det kommer dra ut på tiden.

Är inte allt för nöjd just nu.

Inga kommentarer: